Inloggen

Opbouw van uw energienota's

U kent ze wel, ​Voor velen is en blijft de energienota een puzzelstuk. Er wordt gebruik gemaakt van moeilijke termen, onbekende posten en ieder leverancier die ook weer anders factureert. Uw energienota kent drie posten; leveringstarief, energiebelastingen en toeslagen en netwerkkosten.

 • Leveringstarief

  Het leveringstarief bestaat uit twee onderdelen; de levering van energie en een vastrecht voor de levering.
  Voor de levering van stroom en/of gas betaalt u per eenheid, voor elektriciteit is dit per kilowattuur (kWh) en voor gas per kubieke meter (m³).
  De levering voor gas is afhankelijk van de regio waar het gas wordt geleverd. Per regio wordt een toeslag berekend op de prijs per m³. Naarmate de afstand tussen een regio en Groningen - waar aardgas wordt gewonnen - groter is, wordt de toeslag hoger. Er zijn echter ook energieleveranciers die gas aanbieden tegen één tarief ongeacht uw locatie.

  Vastrecht levering betaalt u aan de energieleverancier en deze kosten betaalt u om onder andere voor de facturen die u ontvangt en het verwerken van uw betalingen. Deze kosten zijn niet afhankelijk van uw verbruik.

 • Energiebelasting en toeslagen

  Energiebelasting is een overheidsheffing op het gebruik van energie. Ook de teruggave van energiebelasting is een onderdeel van de overheidsheffing. met de energiebelasting wil de overheid stimuleren dat de klant minder energie verbruikt. het tarief voor energiebelasting geldt per kWh voor alle stroomproducten en per m³ voor alle gasproducten.

  Opslag duurzame energie is een heffing geïntroduceerd per 1-1-2013. Deze heffing is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. het tarief voor energiebelasting geldt per kWh voor alle stroomproducten en per m³ voor alle gasproducten. Energiebelasting en ODE-toeslag worden jaarlijks bijgesteld vanuit de overheid, ongeacht uw keuze van energieleverancier en/of uw locatie, deze tarieven blijven gelijk.

  Belasting op aardgas (normaal tarief)

   

  Jaar

  0 t/m

  5.000

  5.001

  t/m

  170.000

  170.001

  t/m

  1 miljoen

  meer

  dan 1

  miljoen

  t/m 10

  miljoen

  meer dan 10

  miljoen

  particulier

  meer

  dan 10

  miljoen

  zakelijk

  2007 € 0,1531 € 0,1342 € 0,0372 € 0,0118 € 0,0110 € 0,0078
  2008 € 0,1554 € 0,1362 € 0,0378 € 0,0120 € 0,0112 € 0,0079
  2009 € 0,1580 € 0,1385 € 0,0384 € 0,0122 € 0,0114 € 0,0080
  2010 € 0,1629 € 0,1411 € 0,0391 € 0,0124 € 0,0116 € 0,0082
  2011 € 0,1639 € 0,1419 € 0,0393 € 0,0125 € 0,0117 € 0,0082
  2012 € 0,1667 € 0,1443 € 0,0400 € 0,0127 € 0,0119 € 0,0083
  2013 € 0,1862* € 0,1862* € 0,0439 € 0,0160 € 0,0115 € 0,0115
  2014 € 0,1894 € 0,1894 € 0,0446 € 0,0163 € 0,0117 € 0,0117
  2015 € 0,1911 € 0,1911 € 0,0677 € 0,0247 € 0,0118 € 0,0118

  *Sinds 1 januari 2013 zijn de 1e en 2e tariefschijf voor aardgas samengevoegd.

   

  Belasting op elektriciteit

  Jaar

  0 t/m 10.000 kWh

  10.001 t/m

  50.000 kWh

  50.001 t/m

  10 miljoen kWh

  meer dan

  10 miljoen

  kWh

  particulier

  meer dan 10

  miljoen kWh

  zakelijk

  2007 € 0,0716 € 0,0369 € 0,0102 € 0,0010 € 0,0005

  2008

  per 1 januari: € 0,0727

  per 1 juli: € 0,0752

  € 0,0375

  € 0,0104

  € 0,0010

  € 0,0005

  2009 € 0,1085 € 0,0398 € 0,0106  € 0,0010 € 0,0005
  2010 € 0,1114 € 0,0406  € 0,0108 € 0,0010 € 0,0005
  2011 € 0,1121 € 0,0408 € 0,0109 € 0,0010 € 0,0005
  2012 € 0,1140 € 0,0415 € 0,0111 € 0,0010 € 0,0005
  2013 € 0,1165 € 0,0424 € 0,0113 € 0,0010 € 0,0005
  2014 € 0,1185 € 0,0431 € 0,0115 € 0,0010 € 0,0005
  2015 € 0,1196 € 0,0469 € 0,0125 € 0,0010 € 0,0005
   


  Belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting 2010-2014

  Jaar

  Tarief verblijfsfunctie

  Tarief andere functie

  2010 € 318,62 € 119,62
  2011 € 318,62 € 119,62
  2012 € 318,62 € 119,62
  2013 € 318,62 € 119,62
  2014 € 318,62 € 119,62
  2015 € 311,84 Vervallen met ingang van 1 januari 2015
   

  Opslag duurzame energie op aardgas (normaal tarief)

  Jaar

  0 t/m

  170.000 m³

  170.001 t/m

  1 mln m³

  meer dan 1 mln t/m

  10 mln m³

  meer dan 10 mln m³

  2013 € 0,0023 € 0,0009 € 0,0003 € 0,0002
  2014 € 0,0046 € 0,0017 € 0,0005 € 0,0004
  2015 € 0,0074 € 0,0028 € 0,0008 € 0,0006
   

  Opslag duurzame energie op elektriciteit


  Jaar

  0 t/m

  10.000 kWh

  10.001 t/m

  50.000 kWh

  50.001 t/m

  10 mln kWh

  meer dan 10 mln m³

  niet zakelijk

  meer dan 10 mln m³

  zakelijk

  2013 € 0,0011 € 0,0014 € 0,0004 € 0,000017 € 0,000017
  2014 € 0,0023 € 0,0027 € 0,0007 € 0,000034 € 0,000034
  2015 € 0,0036 € 0,0046 € 0,0012 € 0,000055 € 0,000055
   

  Deze informatie kunt u ook terugvinden op de site van de belastingdienst 

  • Netwerkkosten

   Naast de leveringskosten zijn er ook kosten voor het gebruik van het stroom- en/of gasnetwerk. De leidingen om het product (gas/stroom) te vervoeren. Deze kosten wordt door uw energieleverancier verhaald ten goede voor de netbeheerder. Deze kosten die u betaalt zijn er zodat u gebruik kunt maken van het netwerk, voor onderhoud en het in stand houden van levering en tevens het huren van de stroom- en/of gasmeter.

   Deze tarieven variëren per netbeheerder, maar worden jaarlijks onder toezicht van de Autoriteit consument en Markt (ACM, voorheen NMa) vastgesteld. De hoogte van het vaste vast bedrag is afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting.


  Overzicht gasregio's

   

   

  Provincie

  Netbeheerder

  Gasregio

  Zuid-Holland

  Liander

  1

  Zuid-Holland

  Stedin

  3

  Zuid-Holland

  Westland Infra

  10

  Flevoland

  Liander

  1

  Flevoland

  Enexis

  4

  Gelderland

  Liander

  1

  Gelderland

  Stedin

  3

  Zeeland

  Alle netbeheerders

  2

  Drenthe

  Enexis

  4

  Drenthe

  Rendo Netbeheer

  8

  Utrecht

  Alle netbeheerders

  3

  Overijssel

  Enexis

  4

  Overijssel

  Cogas

  8

  Friesland

  Alle netbeheerders

  4

  Groningen

  Alle netbeheerders

  4

  Limburg

  Enexis

  5/7

  Limburg

  Stedin

  9

  Noord-Brabant

  Enexis

  5/6

  Noord-Brabant

  Endinet

  9

  Noord-Holland

  Alle netbeheerders

  1

   


  • BTW

   Over alle voorgaande posten betaalt u de Belasting over de Toegevoegde Waarde, een indirecte belasting die de overheid heft op de verkoop van producten en/of diensten. Sinds 1 oktober 2012 is het BTW tarief vastgesteld op 21%