Inloggen

Partijen energiemarkt

De liberalisering van de energiemarkt heeft ervoor gezorgd dat de energiemarkt dynamischer is geworden. Maar dat betekent ook dat u als gebruiker het met meerdere partijen te maken heeft/krijgt.

 

Netbeheerders

Netbeheerders beheren het energienet, zij verzorgen het transport van energie tussen de landelijke netten en uw huisaansluiting. Het landelijke hoogspanningsnet valt onder de verantwoordelijkheid van Tennet. Netbeheerders zijn regionaal ingedeeld, ze worden daarom ookwel regionale netbeheerders genoemd. Alle aansluitingen in een regio zijn aangewezen op een regionale netbeheerder, dat wil betekenen dat u geen keuze heeft in netbeheerders. U krijgt alleen te maken met een andere netbeheerder indien u naar een andere regio verhuisd. De netbeheerders staan onder controle van de ACM die ook ieder jaar de aansluit- en transporttarieven vaststelt per netbeheerder.

Voor stroomstoringen kunt u bellen naar het nationaal storingsnummer 0800-9009, u wordt automatisch doorverbonden naar de netbeheerder van uw regio.

 

Energieleveranciers

Door de vrije markt zijn er meerdere leveranciers op de markt gekomen. Maar NL Energiecollectief maakt onderscheid tussen de producenten en handelaren. De grotere energieleveranciers met energie-producerende centrales zijn Essent (RWE), EON, Nuon (Vattenfal), Eneco, Delta en Electrabel (GDF Suez). Handelaren zijn leveranciers zonder eigen centrales en kopen in op de energiebeurs om deze te verkopen. (Qwint, GreenChoice, Oxxio, Dong, EnergieDirect etc)

 

ACM

ACM houdt toezicht op wetten en regels op het gebied van energie. ACM ziet toe op de netbeheerders op de elektriciteits- en gasmarkt. ACM stelt maximum tarieven vast voor het transport, de aansluiting op het net en de systeem- en transporttaken van de landelijke netbeheerder. Verder bepaalt zij de voorwaarden voor een goedwerkende (inter-)nationale groothandelsmarkt.

ACM streeft naar een groothandelsmarkt voor gas waar voldoende concurrentie bestaat, zodat de gasprijs op efficiënte wijze tot stand komt. Verder moet een energieleverancier op een betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden energie leveren aan consumenten en bedrijven. Energieleveranciers die elektriciteit of gas leveren aan consumenten hebben hiervoor een vergunning nodig van ACM.

 

Meetbedrijven

Een meetbedrijf is verantwoordelijk voor het uitlezen van gas en / of elektriciteitsmeters en het doorgeven van de standen aan de netbeheerders. Het plaatsen en onderhouden van meters behoord ook tot de taken van een meetbedrijf, dit gebeurd vaak in samenwerking met de netbeheerder.

Voorheen werden voor kleinverbruikers de meterstanden meestal jaarlijks opgenomen door een meteropnemer van het meetbedrijf of door het doorgeven van de standen door de afnemer zelf, echter sinds de uitrol van de slimme meter, kan het meetbedrijf dit op afstand uitlezen. Voor grootverbruikers wordt de meter maandelijks afgelezen.